Dogdancing

Pro mě a moje foxlíky je to snažší než agility. Jsem u nich blíž a psíci jsou v relativním klidu. V plánu je MoD1 a pak už jenom, co se povede.

DOG DANCING KLUB ČR

SEZNAM POVINNÝCH CVIKŮ PRO POSTUPOVÉ ZKOUŠKY

1. úroveň Musical Dressage

časový limit: 45s - 75s

dobře: 9 - 17 bodů, velmi dobře: 18 - 23 bodů, výborně: 24 - 27 bodů 

KLUS VPŘED - 2x minimálně 12 kroků psovoda, kdy pes kluše v libovolné pozici (2 prvky)

COUVÁNÍ - pes couvá minimálně 8 kroku psovoda v libovolné pozici (1 prvek)

KLUS V KRUHU - pes kluše v kruhu jedním i druhým směrem (2 prvky)

CHŮZE STRANOU - pes jde bokem v libovolné pozici 4 kroky psovoda (1 prvek)

SERPENTINY - vlnovitý pohyb obsahující minimálně 4 změny směru, pes kluše (1 prvek)

PIVOTY - minimálně 180° doleva nebo doprava v libovolné pozici (1 prvek)

CHOREOGRAFIE - načasování (1 prvek)   


 1. úroveň Heelwork to Music   

časový limit: 45s - 75s 

dobře: 10 - 18 bodů, velmi dobře: 19 - 24 bodů, výborně: 25 - 30 bodů 

CHŮZE - 2x minimálně 12 kroků psovoda ve dvou heel pozicích (2 prvky)
KRUHOVÝ POHYB - kruh se psem u nohy v jednom i opačném směru v heel pozici (2 prvky)
PIVOTY - ve dvou různých heel pozicích o 180° (2 prvek)
PRÁCE NOHOU - minimálně dva pohyby jednou packou nebo střídavě (1 prvek)
OTOČKY  - 2 otočky v jednom směru v heel pozici (1 prvky)
SLALOM - slalom mezi nohama psovoda, čtyři kroky psovoda, pes i psovod jdou vpřed (1 prvek)
CHOREOGRAFIE - načasování (1 prvek)

 


1. úroveň Freestyle

časový limit:

dobře: 10 – 18 bodů, velmi dobře: 19 – 24 bodů, výborně: 25 – 30 bodů

PRÁCE TLAPEK - 4 pohybech střídavě levou a pravou packou ve volné blízké pozici (1 prvek)
OTOČKY - minimálně 4 otočky provedených souvisle za sebou, přičemž na každou stranu musí být provedeny minimálně 2 otočky(2 prvky)
SLALOM - minimálně 8 kroků psovoda, pes se celý proplétá mezi jeho nohama, pes i psovod jdou vpřed (1 prvek)
PÓZA - prvek, kde pes drží nezměněnou pozici těla po dobu minimálně 4 dob ve volné blízké pozici. Tento prvek musí být zařazen dvakrát, přičemž pokaždé musí být jiná póza (2 prvky)
OBCHÁZENÍ - jeden prvek kde pes obchází (obíhá) psovoda ve volné blízké pozici v délce minimálně jednoho uzavřeného kruhu (1 prvek)
COUVÁNÍ - jeden prvek kde pes couvá rovně minimálně 4 psovodovy kroky. Pes je v libovolné pozici vůči psovodovi. Není povoleno couvání po zadních(1 prvek)
CHOREOGRAFIE


 

2. úroveň Freestyle

časový limit: 2 - 3 minuty

dobře = 15 - 28, velmi dobře = 29 - 3, výborně = 38 - 45

PRÁCE NOHOU - minimálně 4 pohyby střídavě levou a pravou packou. Tento prvek musí být zařazen dvakrát, přičemž jednou musí být proveden ve volné blízké pozici a jednou ve volné vzdálené pozici.
OTOČKY - minimálně 8 otoček provedených souvisle za sebou, přičemž na každou stranu musí být provedeny minimálně 4 otočky. Tento prvek musí být proveden dvakrát, přičemž jednou musí být proveden ve volné blízké pozici a jednou ve volné vzdálené pozici.

PÓZA -  prvek, kde pes drží nezměněnou pozici těla po dobu minimálně 4 doby. Tento prvek musí být zařazen dvakrát ve volné vzdálené pozici, přičemž pokaždé musí být jiná póza; ve druhé úrovni již není možné použít sed, leh nebo stoj. Pes musí pózu zaujmout ve volné vzdálené pozici od psovoda.

SLALOM - minimálně 8 kroků psovoda, psovod couvá, pes se proplétá mezi jeho nohama

OBCHÁZENÍ – jeden prvek kde pes obchází (obíhá) psovoda v jakémkoliv směru ve volné vzdálené pozici v délce minimálně jednoho uzavřeného kruhu. Pokud psovod psovi ukazuje, je vzdálenost počítána od nejbližší části těla ke psu.

COUVÁNÍ – jeden prvek, kde pes odcouvá do vzdálenosti minimálně 3 metry. Prvek musí být proveden nepřerušovaně.

VOLNÝ VÝBĚR  – dva prvky obsahující plazení, skoky, sudy nebo cviky zkoušky MD2, které nejsou obsaženy v této zkoušce. V každém prvku musí být obsažen jiný cvik.

CHOREOGRAFIE – hodnoceny jsou čtyři prvky: 

  • o načasování – rytmus vybrané hudby by měl odpovídat rychlosti a rytmu pohybu psa
  • o vyjádření hudby – sestava by se měla řídit dynamičností a plynutím hudby
  • o frázování – členění sestavy odpovídá členění skladby na jednotlivé hudební fráze
  • o prostorová kreativita – nápadité rozvržení sestavy v tanečním prostoru 

 1. úroveň Tanec se psem

časový limit: 45s - 75s
dobře: 13 - 24 bodů, velmi dobře: 25 - 32 bodů, výborně: 33 - 39 bodů

1. KROKOVÁ SEKVENCE - 2x 8 dob kroků psovoda stejného rytmu (2 prvky)
2. KROKOVÁ SEKVENCE - 2x 8 dob kroků psovoda stejného rytmu, jiného než v 1. sekvenci (2 prvky)
3. KROKOVÁ SEKVENCE - 2x 8 dob kroků psovoda stejného rytmu, jiného než v 1. a 2. sekvenci (2 prvky)
CVIKY PSA - 4 různé cviky psa vybrané z ostatních divizí stejné úrovně provedené ve shodě s krokovými sekvencemi, jeden prvek muže být mimo (4 prvky)

SYNCHRONIZOVANÉ POHYBY - 2x 8 dob synchronizovaných pohybů psa a psovoda (2 prvky)
CHOREOGRAFIE - využití taneční plochy oběma partnery


2. úroveň Tanec se psem

časový limit: 2 - 3 minuty

dobře: 24 – 42 bodů, velmi dobře: 43 – 54 bodů, výborně: 55 – 72 bodů

1. KROKOVÁ SEKVENCE (2 prvky)
2.  KROKOVÁ SEKVENCE(2 prvky)
3.  KROKOVÁ SEKVENCE(2 prvky)
4.  KROKOVÁ SEKVENCE(2 prvky) - psovod předvádí celkem čtyři různé taneční krokové sekvence, každou na minimálně 2x 8 dob. Na rozdíl od první úrovně nemusí mít krokové sekvence různé rytmy, ale musí být jasně rozeznatelné a psovod musí používat taneční krok.

SYNCHRONIZOVANÉ POHYBY (2 x 2 prvky) - sekvence minimálně 8 dob, kdy pes a psovod používají synchornizovaný pohyb. Tento prvek musí být zařazen čtyřikrát, přičemž musí být použity minimálně dva různé synchronizované cviky (tj např. první a druhá sekvence jsou stejné, třetí a čtvrtá jsou stejné, ale liší se od první a druhé)

PŘECHODOVÉ POHYBY (2 prvky) – plynulý přechod mezi dvěma cviky (krátký prvek, který slouží k vhodnému navázání dalšího cviku). Tento prvek musí být zařazen dvakrát, přičemž pokaždé musí být jiný.

CVIKY PSA (6 prvků)  - šest různých prvků volného výběru z cviků z 2. stupně divize A, B nebo C. Čtyři z těchto prvků musí být provedeny během krokových sekvencí, dva prvky musí být provedeny mimo krokovou sekvenci.

CHOREOGRAFIE (4 prvky) – hodnoceny jsou čtyři prvky:

  • načasování – rytmus vybrané hudby by měl odpovídat rychlosti a rytmu pohybu psa
  • vyjádření hudby – sestava by se měla řídit dynamičností a plynutím hudby
  • frázování – členění sestavy odpovídá člěnění skladby na jednotlivé hudební fráze
  • využití prostoru – tým využívá dostupný taneční prostor

Zkoušky DD, Hrádek nad Nisou

Artýsek DISK; Dýdý DISK; Petra Malá + Anna Říhová 

 

Postupové zkoušky DD Hrádek nad Nisou

Artýsek - MD1 - disk, Anna Říhová; Dýdynka - DwD1 - disk, Vanda Gregorová, Anna Říhová

   

Trénink - Hrádek n/N.

Dostihlo mě opravdu špatný svědomí, že mi doma oba foxlíci zevlujou a rozhodla jsem se si prázdniny užít, co nejvíc to půjde. Těžko říct, jak dlouho budu ještě mobilní:o).

 

Postupové zkoušky DD

Nevím, co mě to pořád bere. Minulé fiasko v Hrádku mě zase neodradilo a přihlásila jsem nás (sebe a inteligenta) na zkoušky DD v Praze. Přihlásila jsem nás na obě zbývající (opět) - MD1 a HtM1.  Prezentace byla od dvanácti do jedný, takže jsem přehodnotila svoje obvyklý pozdní příchody a na prezenčku jsme dorazili ve čtvrt na jednu.

 

Strana 1 z 4

Kontakt

Mgr. Svatava Stodolová

Liberec

E-mail: svatava.stodolova@seznam.cz

Copyright

 

Designed by Majja.

 Mapa stránek