Dogdancing

Pro mě a moje foxlíky je to snažší než agility. Jsem u nich blíž a psíci jsou v relativním klidu. V plánu je MoD1 a pak už jenom, co se povede.

DOG DANCING KLUB ČR

SEZNAM POVINNÝCH CVIKŮ PRO POSTUPOVÉ ZKOUŠKY

1. úroveň Musical Dressage

časový limit: 45s - 75s

dobře: 9 - 17 bodů, velmi dobře: 18 - 23 bodů, výborně: 24 - 27 bodů 

KLUS VPŘED - 2x minimálně 12 kroků psovoda, kdy pes kluše v libovolné pozici (2 prvky)

COUVÁNÍ - pes couvá minimálně 8 kroku psovoda v libovolné pozici (1 prvek)

KLUS V KRUHU - pes kluše v kruhu jedním i druhým směrem (2 prvky)

CHŮZE STRANOU - pes jde bokem v libovolné pozici 4 kroky psovoda (1 prvek)

SERPENTINY - vlnovitý pohyb obsahující minimálně 4 změny směru, pes kluše (1 prvek)

PIVOTY - minimálně 180° doleva nebo doprava v libovolné pozici (1 prvek)

CHOREOGRAFIE - načasování (1 prvek)   


 1. úroveň Heelwork to Music   

časový limit: 45s - 75s 

dobře: 10 - 18 bodů, velmi dobře: 19 - 24 bodů, výborně: 25 - 30 bodů 

CHŮZE - 2x minimálně 12 kroků psovoda ve dvou heel pozicích (2 prvky)
KRUHOVÝ POHYB - kruh se psem u nohy v jednom i opačném směru v heel pozici (2 prvky)
PIVOTY - ve dvou různých heel pozicích o 180° (2 prvek)
PRÁCE NOHOU - minimálně dva pohyby jednou packou nebo střídavě (1 prvek)
OTOČKY  - 2 otočky v jednom směru v heel pozici (1 prvky)
SLALOM - slalom mezi nohama psovoda, čtyři kroky psovoda, pes i psovod jdou vpřed (1 prvek)
CHOREOGRAFIE - načasování (1 prvek)

 


1. úroveň Freestyle

časový limit:

dobře: 10 – 18 bodů, velmi dobře: 19 – 24 bodů, výborně: 25 – 30 bodů

PRÁCE TLAPEK - 4 pohybech střídavě levou a pravou packou ve volné blízké pozici (1 prvek)
OTOČKY - minimálně 4 otočky provedených souvisle za sebou, přičemž na každou stranu musí být provedeny minimálně 2 otočky(2 prvky)
SLALOM - minimálně 8 kroků psovoda, pes se celý proplétá mezi jeho nohama, pes i psovod jdou vpřed (1 prvek)
PÓZA - prvek, kde pes drží nezměněnou pozici těla po dobu minimálně 4 dob ve volné blízké pozici. Tento prvek musí být zařazen dvakrát, přičemž pokaždé musí být jiná póza (2 prvky)
OBCHÁZENÍ - jeden prvek kde pes obchází (obíhá) psovoda ve volné blízké pozici v délce minimálně jednoho uzavřeného kruhu (1 prvek)
COUVÁNÍ - jeden prvek kde pes couvá rovně minimálně 4 psovodovy kroky. Pes je v libovolné pozici vůči psovodovi. Není povoleno couvání po zadních(1 prvek)
CHOREOGRAFIE


 

2. úroveň Freestyle

časový limit: 2 - 3 minuty

dobře = 15 - 28, velmi dobře = 29 - 3, výborně = 38 - 45

PRÁCE NOHOU - minimálně 4 pohyby střídavě levou a pravou packou. Tento prvek musí být zařazen dvakrát, přičemž jednou musí být proveden ve volné blízké pozici a jednou ve volné vzdálené pozici.
OTOČKY - minimálně 8 otoček provedených souvisle za sebou, přičemž na každou stranu musí být provedeny minimálně 4 otočky. Tento prvek musí být proveden dvakrát, přičemž jednou musí být proveden ve volné blízké pozici a jednou ve volné vzdálené pozici.

PÓZA -  prvek, kde pes drží nezměněnou pozici těla po dobu minimálně 4 doby. Tento prvek musí být zařazen dvakrát ve volné vzdálené pozici, přičemž pokaždé musí být jiná póza; ve druhé úrovni již není možné použít sed, leh nebo stoj. Pes musí pózu zaujmout ve volné vzdálené pozici od psovoda.

SLALOM - minimálně 8 kroků psovoda, psovod couvá, pes se proplétá mezi jeho nohama

OBCHÁZENÍ – jeden prvek kde pes obchází (obíhá) psovoda v jakémkoliv směru ve volné vzdálené pozici v délce minimálně jednoho uzavřeného kruhu. Pokud psovod psovi ukazuje, je vzdálenost počítána od nejbližší části těla ke psu.

COUVÁNÍ – jeden prvek, kde pes odcouvá do vzdálenosti minimálně 3 metry. Prvek musí být proveden nepřerušovaně.

VOLNÝ VÝBĚR  – dva prvky obsahující plazení, skoky, sudy nebo cviky zkoušky MD2, které nejsou obsaženy v této zkoušce. V každém prvku musí být obsažen jiný cvik.

CHOREOGRAFIE – hodnoceny jsou čtyři prvky: 

  • o načasování – rytmus vybrané hudby by měl odpovídat rychlosti a rytmu pohybu psa
  • o vyjádření hudby – sestava by se měla řídit dynamičností a plynutím hudby
  • o frázování – členění sestavy odpovídá členění skladby na jednotlivé hudební fráze
  • o prostorová kreativita – nápadité rozvržení sestavy v tanečním prostoru 

 1. úroveň Tanec se psem

časový limit: 45s - 75s
dobře: 13 - 24 bodů, velmi dobře: 25 - 32 bodů, výborně: 33 - 39 bodů

1. KROKOVÁ SEKVENCE - 2x 8 dob kroků psovoda stejného rytmu (2 prvky)
2. KROKOVÁ SEKVENCE - 2x 8 dob kroků psovoda stejného rytmu, jiného než v 1. sekvenci (2 prvky)
3. KROKOVÁ SEKVENCE - 2x 8 dob kroků psovoda stejného rytmu, jiného než v 1. a 2. sekvenci (2 prvky)
CVIKY PSA - 4 různé cviky psa vybrané z ostatních divizí stejné úrovně provedené ve shodě s krokovými sekvencemi, jeden prvek muže být mimo (4 prvky)

SYNCHRONIZOVANÉ POHYBY - 2x 8 dob synchronizovaných pohybů psa a psovoda (2 prvky)
CHOREOGRAFIE - využití taneční plochy oběma partnery


2. úroveň Tanec se psem

časový limit: 2 - 3 minuty

dobře: 24 – 42 bodů, velmi dobře: 43 – 54 bodů, výborně: 55 – 72 bodů

1. KROKOVÁ SEKVENCE (2 prvky)
2.  KROKOVÁ SEKVENCE(2 prvky)
3.  KROKOVÁ SEKVENCE(2 prvky)
4.  KROKOVÁ SEKVENCE(2 prvky) - psovod předvádí celkem čtyři různé taneční krokové sekvence, každou na minimálně 2x 8 dob. Na rozdíl od první úrovně nemusí mít krokové sekvence různé rytmy, ale musí být jasně rozeznatelné a psovod musí používat taneční krok.

SYNCHRONIZOVANÉ POHYBY (2 x 2 prvky) - sekvence minimálně 8 dob, kdy pes a psovod používají synchornizovaný pohyb. Tento prvek musí být zařazen čtyřikrát, přičemž musí být použity minimálně dva různé synchronizované cviky (tj např. první a druhá sekvence jsou stejné, třetí a čtvrtá jsou stejné, ale liší se od první a druhé)

PŘECHODOVÉ POHYBY (2 prvky) – plynulý přechod mezi dvěma cviky (krátký prvek, který slouží k vhodnému navázání dalšího cviku). Tento prvek musí být zařazen dvakrát, přičemž pokaždé musí být jiný.

CVIKY PSA (6 prvků)  - šest různých prvků volného výběru z cviků z 2. stupně divize A, B nebo C. Čtyři z těchto prvků musí být provedeny během krokových sekvencí, dva prvky musí být provedeny mimo krokovou sekvenci.

CHOREOGRAFIE (4 prvky) – hodnoceny jsou čtyři prvky:

  • načasování – rytmus vybrané hudby by měl odpovídat rychlosti a rytmu pohybu psa
  • vyjádření hudby – sestava by se měla řídit dynamičností a plynutím hudby
  • frázování – členění sestavy odpovídá člěnění skladby na jednotlivé hudební fráze
  • využití prostoru – tým využívá dostupný taneční prostor

Postupové zkoušky DD Praha Pet Centrum

V propozicích se jasně píše prezentace od půl třetí do tří. Pravděpodobně proto nám už ve dvě volala Petra Malá, kde že to jsme, že prezentace byla do dvou. Juchůůů. A my 10km před Turnovem. Chudák Jitka s Mazlíkem šli na řadu v podstatě z auta, ovšem Mazel si stihnul všimnout krásně voňavý fenečky a zamilovaně na ni hleděl, i když Jitka měla plány o dogdancigování. Jitčiny plány nevyšly:o).

 

Upozornění

... tudíž se kvapem blíží sobotní propadák. V našem obýváku o pěti metrech čtverečních jsem se umlátila o lampu a narvala to ramenem do sloupu podpírajícího střechu (bydlíme v podkroví). Bolest utišila jedině radost, že mi střecha nespadla na hlavu - taková to byla rána. K tomu jsem si předevčírem uhnala téměř mdloby zjištěním, že malej pes nevydrží ležet, když kolem ní hopsám. Před totální hysterií mě zachránilo pouze to, že se nakonec ukázalo, že Bubíš nevydrží ležet na klouzavých dlažkách, protože se jí rozjíždějí nožičky. Na koberci ležet vydrží. Jak dlouho těžko říct.

 

Dogdancingový trénink

Plán byl celkem jasný. Zabalit v pátek psy a bagáž a přes Prahu dojet do Mostu/Jirkova. V Praze jsem si domluvila DD trénink, protože bych ráda zjistila, jak vypadá zkouška D1. Snadný jako facka, když pes i páníček vědí, co dělat:o))). Na naší první DD zkoušce měla nepoměrně vyšší šanci na složení Bubíš. Teď je to opačně a jestli zkoušku někdo složí, bude to Artýsek. Naše křepčení bude začínat otočkama mýma i psa. To by teoreticky neměl být problém. Potom přijde slalom mezi nohama. To by teoreticky neměl být problém:o). Potom přijde klus v pozici volné blízké. HIHI. To by teoreticky neměl být problém...s Artýskem.

 

Zkoušky dogdancingu Hrádek nad Nisou, divize C1

Ráno jsem se probudila nekřesťansky brzo a už neusnula. Snažila jsem se uspořádat dopoledne tak, aby Bubíš byla v útlumu a Artýsek naspídovanej. Nakonec jsem to ale vzdala a šla si lehnout do vany. V půl jedenáctý jsem vyrazila na hřiště do Stráže na poslední generálku. Bubíšek dobrý, ale Artýs místo couvání opět hodil záda. Nejlepší se na to vyprdnout. Dali jsme si pidivycházku po louce, zanechali tam exkrementy a pak se konečně vydali směr Hrádek.

 

Zkoušky dogdancingu Hrádek nad Nisou

Nepřihlásila jsem se a teď mě to trochu mrzí. Ne, že bych měla psa, kterej by měl šanci zkoušky udělat:o), ale počítám to do sekce zkušeností. Pro mě i pro psa. Myslím, že jsou ještě další v říjnu, tak na ty už dorazím určitě. Pavlína zkouškovala s oběma dorostencama, tak víc bude na jejích stránkách. Odjela jsem dřív než se vyhlašovali výsledky.

 

Strana 3 z 4

Kontakt

Mgr. Svatava Stodolová

Liberec

E-mail: svatava.stodolova@seznam.cz

Copyright

 

Designed by Majja.

 Mapa stránek