1. úkoly

 School time for our puppies! Here is your first to-do list.

Just a short note first: there are lots of tasks waiting for you in this class as I like to keep it interesting also for those dogs who already know some of the tricks. HOWEVER, make sure you’re not focusing on teaching too much as fast as possible, to the degree of trying to help/lure -- but instead take the time and focus on the fun part. In order not to make you feel under pressure, I will be underlining the tasks you should focus on in each lesson. The rest you can do if the underlined exercises are going well, but we don’t need those for the next lesson, so it doesn’t hurt if you address those later. Especially with young puppies and dogs new to shaping, keep it short and intense, be happy with little things to keep frequency of clicking high and reward bigger steps forward with jackpots. Mix in some playing too!

  1. The first task might sound a little silly for those with adult dogs, but in fact, it’s never silly to make a recall even better! Call your dog at least 10 times a day to do something fun together: to play, to go out, to get a treat, something to chew on or a new exciting toy!
  2. put a plate (or another object, but I like to start with a plate as puppies can’t chew on those too easily) on a floor and shape a puppy to touch it with a front paw (one, another or both -- it doesn’t matter): you can first click for head movement in the right direction, then one/two/three steps towards the plate, then stepping over it or close to it and finally for stepping on it
  3. sit on a floor and put a fist full of treats or dog’s favourite toy right in front of their nose, wait till they stop sniffing and click for anything they try other than getting directly to the food/toy or staring at it. It’s very important the dog understands staring at food/toy doesn’t get him anywhere as it will later on allow you to work with food/toys in your hand without distracting the dog’s focus from the job at hand
  4. find a box or a drawer that is as long as your dog and not too high and shape a dog to put 1-2-3-4 legs into it. Then try with smaller&smaller objects, the final goal is the dog can stand with all 4 feet in a small bowl.
  5. observe your puppy and see if he sometimes stretches his legs out when in down position, puppies often do that when relaxed or playing. Name it (I call it “frog”:) and reward. It’s a nice stretching exercise and very easy to get it on cue if the dog does it naturally (some dogs do it as adults too, but mine didn’t and it was much harder to train it as with puppy Le who was doing that naturally). If not, put a dog in a down position and reward from the floor and so far ahead that the dog needs to stretch out to get it -- but not so far that he would crawl ahead. Watch the hind legs and click for moving them back OR out, but NOT for crawling step forward. It usually helps if you try to get them stretch over a cushion.

Looking forward to see your videos! You can send them in one or more pieces, but keep the total length of the videos sent per lesson under 10min. Don’t wait until you master the tricks before sending your videos, just post whatever you’re working on for some feedback. Post especially when you have a problem as I can help more then as after you master it to perfection :) Ask questions and read other posts and check others’ videos too, you can learn a ton from it!

 

I štěňátkům začíná školní rok! Takže tady je první sada úkolů.

Na začátek krátká připomínka: čeká na vás spousta úkolů, protože jsem chtěla, aby cvičení zůstalo atraktivní i pro psy, kteří už některé z těchto triků znají, ALE ujistěte se, že se nesnažíte naučit víc než je potřeba v co nejkratším čase a pomáháte si přitom naváděním. Místo toho si to raději užívejte. Abyste se necítili pod tlakem, tak ty nejdůležitější úkoly jsem podtrhla. Zbytek není potřeba pro další lekce a můžete je dělat, když ty podtržené půjdou dobře nebo klidně kdykoliv později. Především s mladými psy a psy, kteří jsou začátečníci při klikání, dělejte lekce krátké a intenzivní, radujte se z maličkostí a větší pokroky odměňujte jackpotem. Samozřejmě taky přidejte hru!

  1. První úkol může znít poněkud hloupě pro ty, kteří mají dospělé psy, ale stále zlepšovat přivolání hloupé není. Volejte psa nejméně desetkrát denně a dělejte společně něco zábavného - hrajte si, jděte ven, dejte mu ňamku, nechte ho něco žvýkat nebo mu dejte novou skvělou hračku!
  2. položte talíř (nebo něco jiného, ale já ráda začínám s talířem, protože štěňata ho nemůžou ničit) na podlahu a vyklikejte psovi dotek předníma packama (jednu nebo obě - na tom nezáleží): nejdřív můžete klikat pohyb hlavou správným směrem, potom jeden/dva/tři kroky směrem k talíři, potom kroky nad ním nebo v těsné blízkosti a nakonec ťápnutí na talíř.
  3. posaďte se na podlahu a přímo před psovu tlamu dejte pěst plnou ňamek nebo hračku. Počkejte dokud nepřestane čmuchat a klikejte za cokoliv, co nabídne jiného než zírání na tu ruku. Pes pochopí, že tohle mu nic nepřináší a později vám to dovolí pracovat se žrádlem v ruce aniž by to psa rušilo.
  4. najděte krabici nebo šuplík dlouhý přibližně jako váš pes, ne příliš vysokou a vyklikejte psovi, aby dovnotř postupně nacpal 1-2-3-4 nohy. Potom to zkoušejte s menšími a menším objekty až se nakonec dostanete do cíle - pes má všechny čtyři nohy ve velmi malé misce.
  5. pozorujte svoje štěně a všímejte si, jestli někdy nenatáhne zadní nohy dozadu, když leží. Štěňátka to často dělají, když si hrají nebo odpočívají. Pojmenujte to (já tomu říkám žába) a odměňte. Je to hezké protahovací cvičení a je velmi snadné přiřadit tomu povel, když to pes dělá přirozeně (někdy to dělají i dospělí psi, ale bylo to s nimi mnohem těžší naučit je to než s Le, která to dělá přirozeně). Pokud to pes nedělá, dejte ho do pozice lehni a odměňujte ho z podlahy z takové dálky, že se pes bude muset pro ňamku natáhnout, ale ne tak daleko, aby se pro to pse musel plazit. Dávejte pozor na nohy a psa odměňujte, když nohy natáhne dozadu nebo do stran. Neodměňujte plazení. Obvykle pomůže, když k natažení použijete polštář.

Těším se na vaše videa! Můžete je posílat v jednom nebo na víc kusů, ale snažte se nepřekročit délku deseti minut. Nečekejte na úplně hotový trik než pošlete video, prostě pošlete to, na čem zrovna pracujete. HLavně posílejte, když máte nějaký problém, abych vám s tím pomohla, než to dotáhnete k dokonalosti.. Ptejte se a dávejte pozor na ostatní. Hodně se z toho naučíte!

2on2off, handstand + komentář

Vydali jsme se dneska na hřiště v plný polní, abych zjistila, že jsem si nevzala klíče:o). Zůstali jsme tudíž všichni čtyři venku. Artýsek si hrál s Mírou a s gladiátorem a já s Bubu jsme klikaly. Docela se nám dařilo. Bubíšek se krásně soustředila a zvládala všechno, co jsem zvládala já:o). Nemáme nakonec natočený všechno, ale přesto jsem sestřihala kraťounký video.

 

Pivot pí, 4in, PAC + komantář

P1140772Dneska měla Bubu akční den. Dala si i agility i klikání. V agility jí zase postihl výpadek paměti a nikdy neviděla ani jednu tyčku slalomu a v životě nedostala vypouštěcí povel, ale klikání jí šlo báječně!!!

 

 

 

   

 

Pivot, couvání + komentář

P1140768

Takhle většina našeho klikání nevypadá, ale o mnoho klidnější to taky nebývá. Tentokrát Bubu hlady pravděpodobně šilhala, takže po granulkách úplně šílela.

 

 

  

 

První úkoly - packy na target, 4in, žába + komentář

lesson 1Moc času na klikání není, neboť začal školní rok a všichni se zbláznili, ale stihly jsme s Bubu alespoň tohle. Četla jsem svoje překlady z AF a udělalo se mi nevolno:o))), takže si užijte angličtinku!!!

 

 

Kontakt

Mgr. Svatava Stodolová

Liberec

E-mail: svatava.stodolova@seznam.cz

Copyright

 

Designed by Majja.

 Mapa stránek