2. úkoly

 As you did such a great job with your first homework, you’re getting some more this time :) I again marked the ones to focus on first. Post wherever you end up, we learn the most through problems, so you want to post those too! Definitely  try to view other students’ videos and my comments to them too

 1. experiment with different toys and ways to play with your dog. Post his favourite game to give some new ideas to other participants (and me!!!). Here are favourite games of my dogs: Le LOVES to chase things on a string, especially squeaky toys, plastic bags and everything else that makes sound! La hates squeaky toys, but goes crazy for real fur and ladder. Bi loves tugging – on anything BUT real fur, she finds it really gross and won’t touch it. – Not that I would be trying in that direction either, only extra durable toys can handle her bite! :) Bu doesn’t care so much about what toy we use, but she definitely wants ME involved: running and making silly noises. She also loves when she has a toy and I’m pretending I want to steal it from her, but am afraid to do so and then she is chasing me with a toy and attacking me – some real fun!
 2. instead of a plate, find something a little higher this time to give them a better feeling of where to keep their front legs, click first for two front feet on an object (should be easy, you want the same thing as on a plate) and then observe hind legs and click for ANY movement (even just a weight shift, head turn etc.) and then shape from there for more&more steps around the object. Turning the head away from you to get the full circle is the hardest part, that’s why you want to reward from the side, with the head turned away from you, right from the start. The final goal are full circles in both directions, with you static (don’t help the dog to circle with your movement!).
 3. take the paw target and hold it in different positions to see if the dog understands it’s the same thing even when you hold it higher, under the angle, even vertical, to his left/right etc. Try when he is standing, sitting and lying down. If you didn’t name touching an object with a paw, it’s time to do it now! Also, try to change objects for this exercise, sometimes also use a hand as a paw target. Once he can do all that, you’re ready for next two tricks we will get out of the paw touch:
 • crossing paws: tell the puppy to down (or shape it if he doesn’t know it yet), then hold the plate (or, you can use another, smaller and more convenient object, like a plastic lid or a piece of paper) close to the left paw and only reward touching it with left paw. Then hold it closer and closer to right paw, still only reward left paw touches, then hold it on right paw and eventually on the other side, jackpoting the touches of a left paw on a right paw now in order to eventually get rid of a target.
 • sit up: tell the puppy to sit (or shape it if he doesn’t know it yet), then put the plate (or just use the hand if he will recognize that as a target) low enough first that he can reach it with a paw, but then every next time, hold it a little higher – not that high that he would stand up, but high enough that the other leg leaves the ground a little bit too. Jackpot. Don’t do too much of this exercise though, it’s great for building muscle, but it can also make them sore if you do too many repetitions every day!
 1. observe your puppy and try to find situations when he would back up - it usually happens when they’re moving out of your way – or sometimes when you’re working on ignoring the food in the hand. You can try to sit down on the floor with treats in your hand and click first step back with hind foot. Don’t wait for more than one as they usually sit down then. Click&reward the first step and reward by tossing a treat towards the dog. Rewarding at distance (by tossing a treat instead of giving it from your hand) will help you add more&more steps and more&more distance from you. At one point, switch to rewarding with a toy, it’s easier to throw.
 2. 2on2off - find an object big enough for the dog to go on with all 4 feet easily – maybe just put your first 4in object upside down? – Click for 2-3 legs on and then don’t click the fourth one, you don’t want any duration standing there! Only click again when the dog is leaving the object, try to catch him with 2 front feet on the ground and deliver the treat while he is still in this position. You want them go on an object and off immediately, stopping with front feet on the ground. Reward several times for a position, then say “go”/”o.k.”/”free”/whatever your release word will be and throw a treat away so that he needs to leave the position to get it and click for leaving an object too. Do this enough times that the dog starts to expect the thrown treat after “go”, so that then you don’t need to throw it in advance, but only after he leaves the position on “go”. Do not help with body language that you want him to leave after “go” – if he doesn’t know it yet, go back to throwing a treat and progress more slowly.

Have fun!

 

Protože vám první úkoly šly báječně, dostanete tentokrát další navíc. Znovu jsem označila ty, na které byste se měli zaměřit. Posílejte kdykoliv se zaseknete. Nejvíc se naučíme skrze problémy, takže posílejte i když vám něco nepůjde. A rozhodně koukejte i na videa ostatních studentů a čtěte moje komentáře k tomu.

 1. vyzkoušejte různý druhy hraček a způsoby, jak si hrát se psem. Pošlete vaši oblíbenou hru, abyste inspirovali ostatní účastíny (a mě!!!). Tady jsou oblíbené hry mých psů: Le MILUJE lovit hračky na špagátku, především pískací hračky, igelitové tašky a cokoliv, co vydává nějaký zvuk. La pískací hračky nesnáší, ale úplně šílí po opravdické kůži a kožešině. Bi miluje přetahování - s čímkoliv KROMĚ opravdické kožešiny. Považuje to za fakt odporný a nedotkla by se toho. Ne, že bych to nějak víc zkoumala, ale vydrží jí jenom extra odolné hračky. Bu hračky moc nezajímají a rozhodně vyžaduje od hry zapojenou mě: musím běhat a vydávat hloupý zvuky. Taky miluje když má hračku a já dělám jako že jí to chci ukrást, ale bojím se a ona mě s tou hračkou loví - to je fakt legrace.
 2. místo talíře najděte něco vyvýšeného, aby lépe pochopili, kam nohy opravdu dát (mělo by to být snadné, chcete to samé, co na talíři) a sledujte, co dělají zadní nohy. lLikejte jakýkoliv pohyb (dokonce jenom přesunutí váhy, natočení hlavy atd.) a vyklikejte stále víc a víc kroků okolo objektu. Otočení hlavy od vás bude ta nejtěžší část, proto odměňujte ze strany, když je hlava otočná od vás už od začátku. Cílem je plné točení dokola v obou směrech, když vy jste nehybní (nepomáhejte psovi vlastním pohybem!)
 3. vezměte target a přemisťujte ho do různých pozic, abyste viděli, jestli pes rozumí tomu, že na něj má dát přední packy, i když je target v různých úhlech, různě vysoko, třeba i kolmo. Zkoušejte to, když pes leží, sedí nebo stojí. Pokud jste cvik přední packy na targeu ještě nepojmenovali, teď je čas! Zkoušejte měnit targety a také používejte dlaň. Až to zvládnete, jste připravení na další triky:
 • křížení pacek: položte psa (nebo to vyklikejte pokud to pes ještě neumí), potom držte target blízko levé packy a odměňujte dotyky levou packou. Potom target přibližujte k pravé pacce a pořád odměňujte dotyk levou. Nakonec target přesuňte nad pravou packu, případně až za ní a jackpotujte dotyk pacek.
 • posaďte psa (nebo to vyklikejte), potom vezměte target a dejte ho před psa dostatečně nízko, aby se ho mohl dotknout packou, ale s každým dalším pokusem ho držte výš a výš - ne tak vyskoko, aby si pes musel stoupat, ale dost vysoko, aby pes musel přizvednout přední packu, aby došáhnul na target. Jakcpot. Nedělejte tohohle cvičení hodně, je skvělé na tvorbu svalů, ale taky je to nakonec může bolet, když to budete každej den hodněkrát opakovat!
 1. pozorujte štěně a zkuste najít situace, při kterých couvá - obvykle to dělají, když se vám snaží uhnout z cesty nebo když pracujete na ignorování jídla v ruce. Zkuste si sednout na zem s ňamkama v ruce a klikejte pohyb zadní nohou vzad. Nečekejte na víc než na tenhle jeden, protože potom si obvykle už jenom sednou. Odklikejte první krok a odměňujte psa ňamkama, které položíte před něj. Odměňování dál od vás způsobí, že pes bude přidávat víc a víc kroků do větší vzdálenosti od vás. Nakonec odměňujte hračkou, je snažší ji hodit.
 2. 2on2off - najděte dostatečně velký objekt, aby se na něj pes vešel všema packama. Můžete třeba použít to, co máte na 4in a položit ho vzhůru nohama. Klikejte 2-3 nohy, ale neklikejte tu čtvrtou, nechtějte taky žádnou výdrž! Klikejte jedině, když pes opouští objekt a zkuste chytit, když má přední packy na podlaze a ňamku dejte, když je pes v týhle pozici. Chcete, aby objekt opouštěli a nastupovali na něj okamžitě s přeníma packama na zemi. Párkrát odměňte pozici a s vypouštěcím povelem hoďte ňamku tak, aby byl pes nucen opustit target. Když to budete dělat dostatečněkrát, pes začne očekávat ňamku vepředu, takže bude vybíhat, i když tam žádná ňamka ještě nebude. Nepomáhejte psovi řečí těla!

 

 

Hraní, 4in, heel1, couvání, packy, slalom mezi nohama + komentář

 Je opravdu krásně, kluci šli na plážák, tak jsem s Bubíškem vyrazila na zahradu a trochu jsme klikaly. Trpaslík je báječná a snaží se převelice tuze! Já jsem pořád trochu zabržděná s reakcema a dělá mi potíže opravdu šejpit a nepomáhat rukama a tělem a bůhví čím ještě:o))).

 

Kontakt

Mgr. Svatava Stodolová

Liberec

E-mail: svatava.stodolova@seznam.cz

Copyright

 

Designed by Majja.

 Mapa stránek